کانون تحقیقات ایریدولوژی ایران

اولین گروه آموزشی و تحقیقاتی ایریدولوژی

» ثبت نام دوره های غیر حضوری :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» دوره های آموزشی :: ۱۳٩٢/٦/٥
» برگزاری دوره تخصصی Scleralogy یا تشخیص بیماریها از صلبیه (سفیدی چشم) :: ۱۳٩٠/٧/۳
» شرایط عضویت در انجمن :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» برگزاری کلاس های آموزش مبانی عنبیه شناسی(ایریدولوژی) :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» ۱۳٩٠/۱/۱۳ :: ۱۳٩٠/۱/۱۳