اسکلرالوژی Scleralogy

اسکلرالوژی  Scleralogy دانش تشخیص نشانگان بیماری یا برهم خوردن تعادل بافتها و ارگانهای مختلف بدن در صلبیه یا همان سفیدی چشم است .

در طی سالیان گذشته و براساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده آشکار شده است که نشانگان بر هم خوردن تعادل و آغاز شروع بیماری در برخی ارگانها بازتابی در صلبیه چشم دارد . لذا دانش بررسی علائم از روی سفیدی چشم پایه گذاری گردید .

/ 0 نظر / 34 بازدید